About Me

Saya merupakan seorang yang obses berkaitan hal blogging. Ianya termasuk teknik dan taktik dalam menulis blog. Saya mempunyai 12 buah blog dalam niche tertentu yang tidak akan direveal secara umum bagi tujuan strategi marketing menggunakan channel blogging

Membuat review dengan mengaplikasikan seo dalam setiap artikel dan blog yang saya tulis. Saya juga memberi khidmat nasihat kepada pemilik perniagaan dan servis untuk melakukan pemasaran menggunakan channel blogging secara efektif.

Saya juga merupakan seorang pemilik Fanpage dengan jumlah likers keseluruhan hampir 700k. Ini adalah salah satu tools untuk saya untuk mendapatkan engagement dalam Online Marketing. 

Saya boleh dihubungi di:

1. Facebook
2. Google +
3. Instagram
4. Twitter
5. Pinterest
6. Youtube Channel
7. Borang Contact Me
8. O1O6OO9966